Onze praktijk Huissen

Wachtruimte

Groene behandelruimte

Gele behandelruimte

Oranje behandelruimte

Röntgenruimte

Voorraad- en sterilisatieruimte

CerecDAC + autoclaaf

Advies en voorlichting